Spiralen in kleuren

Transcendentie is de band met de natuur, het gevoel dat je deel uitmaakt van het universum, de verbinding met al wat leeft, mystieke extase. De toestand van bewustzijnsverruiming; de alles overtreffende ervaring van de eenwording met het Universum. Transcendentie helpt je je ego te kunnen overstijgen, hogere niveaus van integratie met de mensheid, de natuur en het universum te kunnen bereiken. Het gevoel te hebben te horen bij het leven als geheel. Het is je openen naar het totale menselijk potentieel.ochtend transcendentie

 Copyright © 2020 Biodanza Moves - Ankie Candel - 06-25771978

 Deze website is met aandacht gebouwd door Webdesign&Meer